[Aepeker, Thomas Hendrik Willem]

[The Hague] Eerste jaargang van kluchten en gebeurtenissen van 1830, Den Haag, J. van der Ven [1830].

SKU: 52631

Slechts één katern in NCC (Zegenzang, Knuttel 26252); P.R.D. Stokvis, Popular attitudes as reflected by the Blue Press of the Hague, 1828-1853, (Open University, internet). De zogenaamde blauwboekjes werden uitgegeven door Thomas H.W. Aepeker of Apeker (1798-1872), een man die veel ongedateerde schotschriften uitgaf en ze ook schreef. Hij was wegens meineed veroordeeld en gaf daarom zijn geschriften uit onder de naam van zijn vrouw: Van der Ven. Knuttel noemt enkele van zijn uitgaafjes uit 1830 en 1844. Deze band bevat de volgende 50 katernen, die oorspronkelijk los verschenen: Welkom thuis, De potter geeft audientie, De begrafenis der Brabantsche vrijheid, Eenige caricaturen welke bij gelegenheid van het vastenavond feest van tijd tot tijd zichbaar ware, Hier verkoopt men zoutevisch en leerd men zijn belijdenis, De rarekiek kast op de kermis, De deugd, schroomd onzen arbeid niet, Zoo wat lopende gebeurtenissen, Prospectus van een menigte arlequinades, Elk zijn beurt is niet te veel, Alles is volmaakt, De paus gaad uit ryden! Programma van eenen nieuwen en noch nooit gehoorden Schouwburg. Zegenzang bij de viering van het huwelijk harer K.H. Wilhelmina … met zijne K.H. prins Albert van Pruisen, door den zich noemende M. van der Ven. Opwekking der Nederlanders tot dankbare vreugde bij gelegenheid van ‘s Konings 58ste- verjaardag 24-8-1830. Het onkruid vergaat niet, Een blik in de toekomst, Plegtige optogt van een aantal cariacaturen, De waarheid vind zelden een logement, Wij zeggen nooit bonte kol of er is een vlakje aan, Een kleinen dief, die wordt gevangen. Maar grooten nimmer opgehangen, Aan hen wie Nederlandsch bloed door de aderen vloeit van vreemde smetten vrij, De verbeelding is erger dan de koors, Den duivel in zijn zondags pak, Een blik, in het voorledene, Hans kijkt in de wereld, Doopceduls van voormalige hanzen, De roede is voor de rug der zotten, Samenspraak tusschen mij, Tielemans en De Potter. Een droom. Anecdotes en koddige verhalenm, De Potter blaasd den afmarsch, De driekwarts vaderlanders of het burengerucht te Voorburg, Braband in de war, Wij gaan de wereld verlichten, Kermis kluchten en koddige tafereelen, Nu dan gij Koningen, handeld verstandig, Die weergaaise snoepert, De bakker van Sint-Nicolaas, Hoord na mijne woorden, maar bezielt mijne werken niet, Uittogt naar Schiedam, Er schuilen nog een menigte opvreters die soldaat behoorden te zijn, De Brusselsche rarekiekast, Nederlanders! denkt aan de dagen van ouds, Dronkaarts zijn zelden rijk, Den duivel houdt congres te Brussel, Brief van eenen Zuid-Nederlander, Den man met zijne verrekijker, Plegtige optogt of belegering der stad Schiedam door een aantal vijanden van klare jenever, Laat uw onderwijzen, gij rechters der aarden, Nieuwjaars complimenten. De Haagse blauwboekjes verschenen van 1828 tot 1853 en bevatten berichtjes over Haagse schandalen, voornamelijk op seksueel gebied: prostitutie, geslachtsziekten, abortus, voorbehoedsmiddelen, homoseksualiteit, etc. De namen van de bedoelde personen zijn veelal deels met … geschreven, soms ook als hoofdletters gedrukt in andere woorden, zoals SIEt gij gindsche BERG wel?, waarmee dan een zekere Siberg of Sieberg bedoeld is. Namen o.a.: Faassen de Heer, Staakenburg, Brederode, Westreenen, v.d. Drecht, Cahen.

 2.180,00 ( 2.000,00 ex. btw)

In stock

 

SKU: 52631 Categories: , Tag:
Product type: Books
Period Made: 1800-1850
Abebooks category: Books