Goeree, W.

d’Algemeene bouwkunde volgens d’antyke en hedendaagse manier, In desen laatsten druk vermeerderd met een voorberigt tegens den brief van (…) J.H. Koccejus [= Coccejus], agter t Hoogste goed der Spinosisten, door (…) F. Burmannus uitgegeven. Amsterdam, A. v. Damme, 1705.

Gebonden in modern half leer. 165+204 pag. Geillustreerd met een gegraveerde titelpagina en titelvignet. Opdracht aan D. Bosboom en S. Schynvoet.

Incl. BTW  430,55

Excl. BTW  395,00

Download Catalog