Goeree, W.

d’Algemeene bouwkunde volgens d’antyke en hedendaagse manier, In desen laatsten druk vermeerderd met een voorberigt tegens den brief van (…) J.H. Koccejus [= Coccejus], agter t Hoogste goed der Spinosisten, door (…) F. Burmannus uitgegeven. Amsterdam, A. v. Damme, 1705.

 430,55 ( 395,00 ex. btw)

In stock

SKU: 43157 Category:
Product type: Manuscripts