[Conspiracy Maurits, Patriots, 1623] Clare Af-beeldinghe, ofte Effigien, der Voornaemste Conspirateurs, staende op het Lichaem vande Hoofdeloose Arminiaensche Slange. Waer in vertoont word hoe den Orangien Boom, mitsgaders Religie ende Justitie (in spijt van ‘t Bedrogh, en den vervallen Boom) door de strael Gods, beschermt word.

1 page plano, total 470 x 370 mm, platemark 392 x 280 mm. 13 portraits with the people that led the conspiracy against Prins Maurits (Maurice). Printed by Ian Adriaensz. by Ian Amelissz, boeck-vercoper tot Utrecht 1623. Pasted down and therefore with some wrinkels in the right top corner. A restored part in the right bottom corner, therefore some discoloration in this part of the text which explains the letters in the illustration. Important print on the patriots and orangist issue.

Zinneprent op de samenzwering tegen Prins Maurits, februari 1623-juli 1623, Arminiaanse slang met afgehakt hoofd en 13 portretten waaronder Johan van Oldenbarnevelt (Oldenbarneveldt), Reinier en Willem van Oldenbarnevelt, Henricus Slatius, David Corenwinder, Adriaen Adriaensz. van Dyck, Cornelis Gerritsz. Adriaen van der Dussen, Gerardus Velsius, Cornelius Geesteranus, Jan Blansaert, Willem Perty en Abraham Blansaert. Met gedicht onder de gravure.

Incl. BTW  350,90

Excl. BTW  290,00

Download Catalog

Extra informatie

Abebooks

Period Made

Andere suggesties…