Costa, Isaäc da

Bilderdijk herdacht in eene redevoering gehouden op den 11 October 1856 by gelegenheid der eeuwfeestviering van des grooten dichters geboortejaar, door de Rederijkerskamer, opgericht te Amsterdam ten jare 1844. Haarlem, A.C. Kruseman, 1856.

 32,70 ( 30,00 ex. btw)

In stock

SKU: 7317 Categories: ,
Product type: Books

 

De rede is ook opgenomen in het 15e deel van de door Da Costa uitgegeven 'Dichtwerken van Bilderdijk'. Johannes Albertus van Eyken (1823-1868) was componist en organist. Na zijn conservatoriumopleiding in Duitsland werkte hij een aantal jaren in Amsterdam en Rotterdam, waarna hij weer naar Duitsland (Eberfeld) terugkeerde. (NNBW III, 375)