Berigt van schout en schepenen der stad Amsterdam op de requesten van mr. J.C. Hespe en J. Verlem tot verklaring dat de geweese vonnissen ten hunnen laste zijn appellabel (…) 3 Juny 1785.

Folio, zonder omslag, 60 pag.C3091

Jongenelen, Van smaad tot erger, nr. 157; Amsterdamsch Jaarboekje (1903) pag. 30-65. Betreft het patriotse weekblad ‘De politieke kruyer’ waarvan mr. Jan Christiaan Hespe de auteur of verzamelaar en Jan Verlem de uitgever was. Met name nummer 224 van maart 1785 waarin een zogenaamde brief van Justus Plebejus was afgedrukt, een brief waarin de regering van Amsterdam werd ondermijnd. De kritiek was gericht tegen de oud-burgemeesters W.G. Dedel en J. Rendorp. Verlem en Hespe werden resp. 19 en 26 april 1785 gearresteerd en op 6 mei veroordeeld tot gevangenisstraffen en ieder F 3000 boete.

Incl. BTW  98,10

Excl. BTW  90,00

Download Catalog

Extra informatie

Abebooks

Period Made

Andere suggesties…