Focquenbroch, Willem Godschalk van.

Alle de werken, Amsteldam by de Weduwe van Gysbert de Groot 1709, tweede druk, verzamelt en uitgegeven door Abraham Bogaert, Two volumes in one binding, 518 + 460 pp.

SKU: BB10008

Ongeveer dertig jaar oud is de dichter Focquenbroch geworden, ongeveer, want noch zijn geboortedatum (ca. 1640), noch het jaar van zijn dood (ca. 1670) staat onomstotelijk vast. Zijn verzameld werk bevat episch en dramatisch werk, waaronder het burleske heldendicht ‘Typhon’ en ‘De Aeneas van Vergilius in zyn Zondaagspak’, beide navolgingen van de Franse dichter Paul Scarron. Verder zijn er de ‘Harderszangen van Vergilius, tegen elkander opgezongen’, dat wil zeggen twee vertalingen van Vergilius’ ‘Bucolica’ achter elkaar, een reguliere van vriend Janus Ulaeus en een komische van Focquenbroch, en tenslotte het zelfs in de twintigste eeuw nog opgevoerde blijspel ‘De min in ‘t Lazarushuis’. De lyrische poëzie en het proza vullen het tweede deel.

Gedichten – poezie – Focquenbroch – Alle de Werken

 

 708,50 ( 650,00 ex. btw)

In stock

 

SKU: BB10008 Categories: , , Tag:
Abebooks category: Books
Product type: Books
Period Made: 1700-1750