[Vrouwen-peirle]

[Literature with woodcut, [175?], Rare] De vrouwen-peerle ofte dryvoudige historie van Helena de verduldige, Griseldis de Sachtmoedige en Florentina de getrouwe. Alle dry aensienelijck in veele deughden, maer meest in lydtsaemheyt, die zy in tegenspoedt, overlast en beproevinge gethoont hebben: genomen uyt de oude historien, en nieuwelijckx tot profijt der jonckheyd oversien, by een vergaedert en seer verbetert. Maestricht, [publisher unknown due to text loss, Jacob Lekens?], [175?], 56 pp.

Parchment binding, 19 x 16 cm. Title page with tear and text loss. Therefore the publisher is not known.

Woodcut with three women on the titlepage, again printed in part two and three.

Van Heurck (Voyage) 148; Mateboer 1642; vgl. Muller 709-713; Waller 1812-1814 Debaene, De Nederlandse volksboeken. Ontstaan en geschiedenis van de Nederlandse prozaromans, gedrukt tussen 1475 en 1540 (Hulst 1977)

Chapbook – volksboek – houtsnede – woodcut – vrouwen peerle – vrouwen peirle – vrouwenpeerle

Incl. VAT  408,75

Excl. VAT  375,00

SKU: BB10072 Categories: , , , , ,

Download Catalog

Additional information

Abebooks

Period Made

You may also like…