Stoopendaal, Daniel Willem (vert.); Anton Wall

De twee briefjes. Klugtspel in één bedrijf. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, G. Roos, 1797.

8º: */A-B 8 C 4, gepag.: 39 [1] pp. Papieren omslag. Van Aken II, p.81; CBMNL 1049 1050 Moulijn, De eerste jaren der lithografische prentkunst in Nederland (Den Haag 1927) p.34, 70; Waller, Noord Nederlandsche graveurs p.315

Stoopendaal (Amsterdam ca 1775 – Amsterdam 1829) is actief geweest als (toneel)schrijver, uitgever, (steen)tekenaar en steendrukker. Tussen 1797 en 1828 heeft hij een vijftiental blij- en kluchtspelen geschreven; tevens is hij de auteur van een succesvolle bundel verhalen en gedichtjes voor kinderen die het tot vier drukken gebracht heeft, de laatste in 1832. Verder heeft hij curieuze publicaties op zijn naam staan als: 'Werp-spel, geintituleerd: De tempel van 't geluk, met een reglement of order van hetzelve, geinventeerd door D.W. Stoopendaal' en 'Verklaring wegens het zoo veel geruchtmakende experiment, geintituleerd: Akustische kogel, of Onzichtbaar meisje'. S. Moulijn noemt van Stoopendaal (volgens hem een een onbeteekenend teekenaar) een viertal steendrukprenten uit 1824.

Incl. VAT  32,70

Excl. VAT  30,00

Download Catalog