REPUBLIEK DER VERENIGDE NEDERLANDEN 1644

[Printed Publication Paltz The Hague] “De Regeringhe der Vereenighde Nederlandtsche Provincien. N.B. Deze deductie van politique regeringe deser geunieerden provincien ghestelt is een copie daer aff aen Princ. Keurvorst van de Paltz op deszelfs begeren overgelevert in Martio 1644 in ‘s Gravenhage”. Manuscript, folio, 12 p.

M7223

Incl. VAT  81,75

Excl. VAT  75,00

Download Catalog

You may also like…