Zegen wens aan den heere Andries Oortman junior en jongvrouwe Anna Hooft, ter gelegenheid van de bekendmaaking hunner voorgenomene echtsverbintenis. z.p., z.j. 4º: [8] p.

1741, [8 februari] Gedicht ondertekend: Adr. Spinniker. Zinspelingen op vriendschap tussen de dichter en de vader van de bruidegom, op de medische studie en een reeks van moeilykheden van de bruidegom. Hierbij hetzelfde gedicht in 18de eeuws handschrift. Nieuweboer: KBH (een bundel huwelijkszangen van 52 p., waaronder een gedicht van Spinniker. Hetzelfde gedicht?)

Incl. BTW  190,75

Excl. BTW  175,00

Artikelnummer: 9599 Categorieën: , ,

Download Catalog