WOERDEN, LUTHERSE GEMEENTE, COSTERUS Manuscript van de hand van Huybert Costerus, ‘Histories verhael van de opkomst en voortgang der Lutherse Kerk tot Woerden’, ruim 300 p., 4º, ca. 1725, gebonden in perkamenten band.

Een tweede titelblad luidt: “Historisch verhaal van de opkomst en voortgang der Kerke Jezu Christi toegedaan der onveranderde Augsburgsche Confessie te Woerden, van ‘t begin der Reformatie tot heden toe, met het getal harer leeraars en al het merkwaardige daarin voorgevallen, door Huybert Costerus”. Het werk opent met een opdracht aan het Consistorium van de Lutherse gemeente te Woerden, eigenhandig ondertekend door de auteur. Van het manuscript zijn drie versies bekend. Twee bevinden zich in het archief van de Lutherse Gemeente (nu Stadsarchief Woerden) en het hier aangeboden derde exemplaar was eerst eigendom van Mevr. M.C. Schuak-Roos en later (1999) van J. Luten te Woerden. Het is dit exemplaar dat Ds. J. Haitsma gebruikte voor zijn in 1999 verschenen boek ‘De geschiedenis van de oudste Evangelisch-Lutherse gemeente in Nederland (Woerden)’, (Stichts Hollandsche Bijdragen 29). Costerus beschrijft zeer uitvoerig het proces van Johannes Pistorius of Jan de Bakker (p. 25-202). Daarna volgt een geschiedenis van de gemeente aan de hand van de achtereenvolgende predikanten. Dit eindigt bij de 200-jarige herdenking van de dood van Pistorius in 1725, een gebeurtenis die waarschijnlijk ook de aanleiding was voor het schrijven van het boek. In andere hand volgt nog een aantekening uit 1730 en aan het slot volgen nog 12 pagina’s in modern handschrift over gebeurtenissen in de Lutherse gemeente te Woerden van 1792-1947. Hierbij: het genoemde boek van Ds. Haitsma.

M6215

Incl. BTW  2125,50

Excl. BTW  1.950,00

Artikelnummer: 13903 Categorieën: , ,

Download Catalog