Vries, Simon de

Wercksaeme duyvelen in de weereld of vervolgh vande Satan in sijn weesen, aert, bedryf en guygchelspel, vertoond in een historische verhandelingh van duyvelsche gesighten, spoocken, droomen, voorteeckenen, voorseggingen, toveryen. Utrecht, A. Schouten, 1692.

SKU: 55862

Het voorbericht is getekend door Simon de Vries te Utrecht op 29-3-1692. Het boek is een vervolg op De Saten in sijn weesen (…), Utrecht, Schouten, 1692.

 539,55 ( 495,00 ex. btw)

In stock

 

SKU: 55862 Categories: ,
Product type: Books