Boer, J. Klaasesz de Boer

[Water management, 1868] Bijdrage tot de geschiedenis der dijkpligtigheid in Friesland, inzonderheid met betrekking tot Oostergoo. Academisch proefschrift, na magtiging van den rector magnificus Dr. J. J. van Oosterzee, met toestemming van den Akademischen Senaat en volgens besluit der regtsgeleerde faculteit, ter verkrijging van den graad van Doctor in het Romeinsch en Hedendaagsch Regt, aan de hoogeschool te Utrecht, te verdedigen op maandag den 15 Junij 1868, des namiddags ten 2 ure. J. G. van Terveen en Zoon, Utrecht, 1868, 120 pp.

SKU: ZZ90438-32

 13,08 ( 12,00 ex. btw)

In stock

 

SKU: ZZ90438-32 Category: Tag:
Abebooks category: Books
Product type: Books
Period Made: 1850-1900