'---

Waerachtige historie van ‘t geslachte, geboorte, leven, bedrijf, gevangenisse, examinatie, bekentenisse, rechters, proceduren, brieven, laatste woorden en doodt van wijlen Heer J. van Olden-barnevelt […] neffens sijn remonstrantie aen hare Ed. Groot Mog. als mede de sententien van Johan van Olden-barnevelt, Gillis van Ledenbergh, Hugo de Groot en Rombout Hoogerbeets. Amsterdam, J. v.d. Straten, 1669.

SKU: 53793

Haitsma Mulier 228 a; Fruin, Verspr. Geschr. VII pag. 470 e.v. Ongeauthoriseerde druk van Van der Straten, volgens een ‘waarschouwinge’ van Naeranus in de hieronder genoemde druk van 1670, ‘vol groote en zinnelooze fouten … zeer defect en onvolmaakt’. Het boekje is qua formaat en inhoud veel meer op het volk gericht dan de edities uit 1648/1658. Behalve een vereenvoudigde levensgeschiedenis bevat het de woordelijke tekst van de Remonstrantie van Oldenbarnevelt uit 1592 (pp. 182-272) en de Sententies over Oldenbarnevelt, van Ledenberg, de Groot, en Hogerbeets (pp. 521-610).$Het boekje is geillustreerd met de portretten van Oldenbarnevelt, de Groot en Hogerbeets en bevat een uitvouwbare prent van de terechtstelling en een prent van de doodskist van Van Ledenberg aan de galg.$Het boekje is qua inhoud, formaat, doelgroep, illustratie etc. eigenlijk niet meer vergelijkbaar met de publikaties van Naeranus uit 1648/1658.

 408,75 ( 375,00 ex. btw)

In stock

 

SKU: 53793 Categories: ,
Product type: Books