Niemeijer, A.H.

Waarnemingen op reizen in en buiten Duitschland, met herinneringen van merkwaardige levensgevallen en tijdgenooten in de laatste vijftig jaren, uit het Hoogduitsch, deel I en II: Reis naar Engeland in het jaar 1819, Haarlem: Wed. A. Loosjes Pz., 1821-1822

 245,25 ( 225,00 ex. btw)

In stock

SKU: 15657 Categories: , , ,
Product type: Books

 

Deel I en II van de vijfdelige ‘Waarnemingen op reizen in en buiten Duitschland’, doch hierbinnen een zelfstandig geheel vormend.