[Hasebroek, Johannes Petrus]

Waarheid en Droomen door Jonathan. Haarlem, Erven F. Bohn, 1840.

8°: [6] 259 [1] pp. Gegraveerde titelpagina met vignet door J.W. Kaiser. Gebonden. Lit.: De Beer, Na eene halve eeuw. Aanteekeningen, opmerkingen en verklaringen bij Waarheid en Droomen (Culemborg 1895); Willems, Joh. Petrus Hasebroek. Bijdrage tot de kennis van het letterkundig leven, voornamelijk in de jaren ± 1830-1840 (Eindhoven 1939) Scheepers II, 138; Willems, Bijlage V, p. CXXXVIII

'Waarheid en Droomen', de bundel prozaschetsen die Hasebroek onder het pseudoniem Jonathan in 1840 publiceerde, is nogal eens vergeleken met de een jaar eerder ook bij Bohn verschenen 'Camera Obscura' van zijn vriend Nicolaas Beets. Ook Hasebroeks humoristische schetsen, minder realistisch en gekenmerkt door vrome humor (Bakhuizen van den Brink in 'De Gids'), vielen erg in de smaak bij het publiek: binnen enkele maanden al was een tweede druk nodig en daarna is het boek in de loop van de 19e eeuw vele malen herdrukt, zij het niet zo vaak als de 'Camera': de 12e en laatste complete uitgave van 'Waarheid en Droomen' is van 1910; een jaar later verscheen de 26e druk van de 'Camera Obscura' en er zouden er nog vele volgen. In 1856 bij de vierde druk had Hasebroek zijn boek aanzienlijk uitgebreid met eerder afzonderlijk verschenen stukken en met zijn bijdragen aan het groot opgezette, maar voortijdig gestaakte seriewerk 'De Nederlanden. Karakterschetsen, kleederdragten, houding en voorkomen van verschillende standen' (1841). Beets had twee jaar tevoren hetzelfde gedaan en zíjn bijdragen aan deze bundel toegevoegd aan de 'Camera Obscura'. Er is nog een overeenkomst tussen beide boeken: in 1887 had Nicolaas Beets in 'Na vijftig jaar' opheldering verschaft over al datgene in de 'Camera Obscura' wat door jongere generaties niet meer begrepen werd; in 1895 kreeg 'Waarheid en Droomen' ook zijn commentaar, nu 'Na eene halve eeuw' geheten en van de hand van de literatuur-historicus Taco H. de Beer.

Incl. BTW  81,75

Excl. BTW  75,00

Artikelnummer: 8212 Categorieën: , ,

Download Catalog