Focquenbroch, Willem Godschalk van.

W.G. V. Focquenbrochs Min in ‘t Lazarus-Huys Blyspel, van nieuws overzien, en verbetert, na de’Oprechte Copye van den Autheur. Noyt voor desen soo gedrukt, t’Amsterdam, By d’Erve van de Wed. Gysbert de Groot [1702], 71 pp.

SKU: BB10010

Ongeveer dertig jaar oud is de dichter Focquenbroch geworden, ongeveer, want noch zijn geboortedatum (ca. 1640), noch het jaar van zijn dood (ca. 1670) staat onomstotelijk vast. Zijn verzameld werk bevat episch en dramatisch werk. Zelfs in de twintigste eeuw werd het blijspel ‘De min in ‘t Lazarushuis’ nog opgevoerd.

Gedichten – poezie – Focquenbroch – Alle de Werken

 

 70,85 ( 65,00 ex. btw)

In stock

 

SKU: BB10010 Categories: , , Tag:
Abebooks category: Books
Product type: Books
Period Made: 1700-1750