Atlas

[Dutch history, Patriotten, Atlas, patriots] Vorstelyke koninglyke en princelyke atlas en dagboek van Nederlandsche gebeurtenissen, in de laatste jaaren voorgevallen, en oprecht vaderlandsch, staat- en stadhouderlyk A..B. boek, benevens de echte vaderlandsche staat- en stadhouderlyke catechismus, beginnende met de vroegste historie onzes vaderlands en eindigende met ‘t einde van den jaare 1789. Amsteldam, Willem Coertse, [1789], [8]+78 pp.

Half linnen binding, 8º, 20,5 x 12,5 cm. With 12 engraved pages, each with 2 history prints in the period 1785-1789, the time of the Batavian Republic, Bataafse republiek. BB110059

Patriotten – patriots – ABC book – Schoolbook

ABC- en geschiedenisboekje in enen, waarin elke bladzijde getuigt van diepe liefde voor het Oranjehuis en zo mogelijk nog diepere afschuw van het landbedervend rot der patriotten. Elk van de 24 illustraties (de letters J en X ontbreken) gaat vergezeld van een zesregelig rijm en een beschrijving van de afgebeelde gebeurtenis. Op het alfabet volgen een dagboek op rijm waarin de gebeurtenisssen van de laatste vier, vijf jaren op een rijtje zijn gezet en een vaderlandse geschiedenis in de toen zeer gebruikelijke vraag- en antwoordvorm, beide eindigend met de gezegende omwenteling, de restauratie van het stadhouderlijk gezag in 1787. Zeldzaam werk, dat als een tegenhanger kan worden beschouwd van het “Vaderlandsch A B boek voor de Nederlandsche jeugd”; dat de patriotsgezinde J.H. Swildens in 1781 had laten verschijnen. Lit.: Buijnsters (BNK) 1189

Incl. BTW  1062,75

Excl. BTW  975,00

Download Catalog

Extra informatie

Abebooks

Period Made

Andere suggesties…