Hooghe, Romeyn de (1645-1708)

Vis unita obstat fortior. Eeuwigh gedenckteeken hoedanigh sijn Hoogheyt […] tot capiteyn generael gemaeckt is over de krijghsmacht der Vereenighde Nederlanden [25-2-1672].

[NL] Willem III, achter een tafel, zweert de eed van getrouwheid. Om de tafel de leden van de Staten Generaal en griffier Fagel. Achter de prins vier gebeeldhouwde zuilen met borstbeelden van zijn voorouders. Op de achtergrond de feestmaaltijd en vuurwerk. Onder de prent in boekdruk o.a. de tafelschikking en een opgave van genuttigde spijzen en dranken. Gesigneerd r.o.: “R. de Hooghe f. et inv.”, uitg.: M. Doornick, 1672. [EN] William III, behind a table, swears the oath of fidelity. Members of the General States and Registrar Fagel are at the table. Behind the prince four carved columns with busts of his ancestors. In the background in the landscape are seen festivities and fireworks. Under the picture in letterpress the arrangements and a statement of the consumed food and drink. Signed lower right: “R. de Hooghe et f inv..”, publisher: M. M. Doornick, 1672.

Etching on paper and letterpress on paper; only plate with some left text below; platemark: 269 x 319 mm, total: 310 x 371; some text in letterpress pasted on the verso. Plate in fair conditions, one tear in the center repaired; small tears on te top margin barely affecting the plate. M 2316; v.St 2410; H 84; L p.60 RdH055. Etching and engraving, with margins; platemark: 179 x 296 mm, total: 246 x 301 mm. Possibly state I/2. M 2404a; not in v.St; Landwehr 41.

Incl. BTW  121,00

Excl. BTW  100,00

Verkocht

Download Catalog