Leemans, W.F. e.a.,

Verslag der commissie (…..) tot het instellen van een nader onderzoek in zake de indijking der Lauwerzee, i.v.m. eene verbeterde afstrooming van boezemwater in de provincien Frieland en Groningen, Groningen 1904.

 65,40 ( 60,00 ex. btw)

In stock

SKU: 40109 Categories: ,
Product type: Books