Feith, Rhijnvis

Verhandelingen. Haarlem, Erven François Bohn, 1826.

SKU: 7525

In deze bundel twee door het ‘Teylers Godgeleerd Genootschap’ in Haarlem bekroonde verhandelingen: ‘Mag en behoort het burgelijk bestuur eenigen invloed uit te oefenen op zaken van godsdienst?’ uit 1797 (zilveren medaille) en ‘De noodzakelijkheid van godsdienstige begrippen en praktijken ter bevordering van deugd en goede zeden’ uit 1802 (gouden medaille). Vooral het eerste onderwerp was in die tijd hoogst actueel. In augustus 1796 was in de Nationale Vergadering van de Bataafse Republiek het besluit tot scheiding van Kerk en Staat afgekondigd, waarmee een eind was gekomen aan de bevoorrechte positie van de gereformeerden. Achterin is een lijst opgenomen met andere werken verkrijgbaar bij de Haarlemse uitgever Bohn.

 49,05 ( 45,00 ex. btw)

In stock

 

SKU: 7525 Categories: ,
Product type: Books