Feith, Rhijnvis

Verhandelingen. Haarlem, Erven François Bohn, 1826.

8°: [6] 246 [2] pp. Met gegraveerde titelpagina van Philipp Velijn naar A. Elink Sterk. Origineel karton. L0187

Lit.: Saalmink I, p.614

In deze bundel twee door het ‘Teylers Godgeleerd Genootschap’ in Haarlem bekroonde verhandelingen: ‘Mag en behoort het burgelijk bestuur eenigen invloed uit te oefenen op zaken van godsdienst?’ uit 1797 (zilveren medaille) en ‘De noodzakelijkheid van godsdienstige begrippen en praktijken ter bevordering van deugd en goede zeden’ uit 1802 (gouden medaille). Vooral het eerste onderwerp was in die tijd hoogst actueel. In augustus 1796 was in de Nationale Vergadering van de Bataafse Republiek het besluit tot scheiding van Kerk en Staat afgekondigd, waarmee een eind was gekomen aan de bevoorrechte positie van de gereformeerden. Achterin is een lijst opgenomen met andere werken verkrijgbaar bij de Haarlemse uitgever Bohn.

Incl. BTW  49,05

Excl. BTW  45,00

Artikelnummer: 7525 Categorieën: , ,

Download Catalog