Groot, Hugo de

Verantwoordingh van de wettelijcke regieringh van Hollandt ende West-Vrieslant (…) met wederleggingh van de proceduren ende sententien, jegens den selven De Groot ende anderen ghehouden ende ghewesen. 2e druk, accordeert met het Latijnsch, ghedruckt tot Parys, 1622 [= 1623? vergelijk Ter Meulen/Diermanse]. [Gebonden met:] Verhael vande heeren joncker Adrian van Mathenes (…) Hugo Muys van Holy (…) Gerrit Janssz vander Eyck (…) meester Hugo de Groot (…) ende Willem Pietersz Hases (…)

by de (…) Staten van Hollant (…) gehouden in Aprili 1616 (…) Z.pl. 1622, 15+287+44 pp.
4°, 21 x 16cm. Full Parchment binding, contemp. Ter Meulen/Diermanse 875 en 845.
Apologie/Defend of Grotius (Hugo de Groot) against the irregularities of the Dordtse Nationale Synode and her judgment. Grotius thought the judges were biased in the legal proceedings against Grotius, Oldenbarnevelt, Hogerbeets and their associates.

Incl. BTW  463,25

Excl. BTW  425,00

Download Catalog