Groot, Hugo de

Verantwoordingh van de wettelijcke regieringh van Hollandt ende West-Vrieslant (…) met wederleggingh van de proceduren ende sententien, jegens den selven De Groot ende anderen ghehouden ende ghewesen. 2e druk, accordeert met het Latijnsch, ghedruckt tot Parys, 1622 [= 1623? vergelijk Ter Meulen/Diermanse]. [Gebonden met:] Verhael vande heeren joncker Adrian van Mathenes (…) Hugo Muys van Holy (…) Gerrit Janssz vander Eyck (…) meester Hugo de Groot (…) ende Willem Pietersz Hases (…)

SKU: 43081

 463,25 ( 425,00 ex. btw)

Out of stock

 

SKU: 43081 Categories: , ,
Product type: Books