Groot, Hugo de (Grotius)

[Legal book, Grotius, 1622] Verantwoordingh van de wettelijcke regieringh van Hollandt ende West-Vrieslandt (…) met wederleggingh van de proceduren ende sententien jegens den selven De Groot ende anderen ghehouden ende ghewesen, Accordeert met het Latijnsch / ghedruckt tot Parys. [= Hoorn, I.W. van der Beeck], 1622.

SKU: 43025

 539,55 ( 495,00 ex. btw)

In stock

 

SKU: 43025 Categories: ,
Product type: Books