Roemer, J.

Two pieces in one binding: 1) Gedenkschrift van den veldtogt der heeren studenten van de Hoogeschool te Leiden ten heiligen strijd voor Vaderland en Koning, in de jare 1830 en 1831, Leiden, bij C.C. v.d. Hoek 1831, in twee stukken, 40 pp. 2) Gedenkschrift van den uittogt der heeren studenten van de Hoogeschool te Leiden ten heiligen strijd voor Vaderland en Koning, Op den 13 November, 1830 door J. Roemer. Tweede druk, Leiden bij C.C. van der Hoek 1830, 160 pp.

Paper cover with decoration on the front: Eendragt maakt magt. Spine and edges of binding damaged. Illustrated with handcolored lithography (handgekleurde lithografie) of “Vrijwillige Leidsche Jager”, big folding lithography of “de plegtige verwelkoming der H.K. Studenten, vrijwillige Leische Jagers en uitreiking der erepenningen voor hunnen heldenmoed in de St. Pieters-kerk te Leiden, den 23 september 1831” (27×34 cm) and lithography of penning van “Leydsche jonkvrouwen”.

Incl. BTW  103,55

Excl. BTW  95,00

Artikelnummer: 66433 Categorieën: , , , ,