Iedema, P.L.

Toneelproewe, ofte een uittrekkeliik algemeen sedesporend, en oordeelkundig ABC: Sinnebeeldig op historische ordere beraamt en met een foorberigt tot aanleidinge der Nederduitsche maatstiil ofte klankredekunde pralende is. Leeuwarden, P.L. Iedema, [c. 1790].

4°: pi1 A-C 4 2A-D 4 E 2, gepag.: 25 [1] 36 pp. Oorspr. sierpapieren omslag. Lit.: F & vd B p.385

Ruim zestig bladzijden ondoorgrondelijke teksten, grotendeels op rijm. Iedema (geboren in Leeuwarden in 1742 en daar als boekverkoper-uitgever werkzaam) heeft ze neergeschreven in een zeer particuliere spelling, waarvoor hij een alfabet van slechts 21 letters nodig heeft. Frederiks & Van den Branden: Het schijnt nog niemand gelukt te zijn, ’s mans […] rijmelarijen te verstaan.

Incl. BTW  299,75

Excl. BTW  275,00

Artikelnummer: 8470 Categorieën: , ,

Download Catalog