Iedema, P.L.

Toneelproewe, ofte een uittrekkeliik algemeen sedesporend, en oordeelkundig ABC: Sinnebeeldig op historische ordere beraamt en met een foorberigt tot aanleidinge der Nederduitsche maatstiil ofte klankredekunde pralende is. Leeuwarden, P.L. Iedema, [c. 1790].

SKU: 8470

Ruim zestig bladzijden ondoorgrondelijke teksten, grotendeels op rijm. Iedema (geboren in Leeuwarden in 1742 en daar als boekverkoper-uitgever werkzaam) heeft ze neergeschreven in een zeer particuliere spelling, waarvoor hij een alfabet van slechts 21 letters nodig heeft. Frederiks & Van den Branden: Het schijnt nog niemand gelukt te zijn, ‘s mans […] rijmelarijen te verstaan.

 299,75 ( 275,00 ex. btw)

In stock

 

SKU: 8470 Categories: ,
Product type: Books