Feith, Rhijnvis

Thirsa, of De zege van den godsdienst. Treurspel. FIRST EDITION, Amsterdam, Johannes Allart, 1784, 92 pp. TOGETHER WITH Romanzes, naar den besten smaak op muziek gebracht door C.F. Ruppe, Haarlem 1787 AND Ladij Johanna Graij Treurspel, Amsterdam 1791, 112 pp.

SKU: ZZ90084

‘Thirsa’ is een van de vier oorspronkelijke treurspelen die Feith tussen 1784 en 1794 heeft geschreven. Het behandelt de geschiedenis van Thirsa, de joodse vrouw uit het bijbelboek Makkabeeën, die na zes van haar zonen te hebben zien martelen om hun geloof, ook de zevende en jongste smeekt zijn geloof niet te verzaken. En niet tevergeefs. De tweede druk van ‘Thirsa’ verscheen nog in hetzelfde jaar als de eerste. Feith (Zwolle 1753 – Zwolle 1824) behoorde in de jaren 80 van de 18e eeuw tot de vernieuwers van de dichtkunst in Nederland. Ook als proza- en toneelschrijver werd hij door zijn tijdgenoten aanvankelijk zeer bewonderd, tot de sentimentele literatuur waarvan hij gedurende een korte periode de voornaamste beoefenaar was in diskrediet raakte. Maar vanaf de eeuwwisseling nam zijn roem als dichter alleen maar toe en bereikte al gauw een duizelingwekkende hoogte (Buijnsters). ‘Ladij Johanna Graij’ is een vrije navolging van het gelijknamige toneelstuk van Christoph Martin Wieland uit 1758, zoals Feith in zijn voorbericht uitvoerig uiteenzet. Een fragment van het stuk had hij vier jaar tevoren gepubliceerd in het derde deel van zijn ‘Brieven over verscheiden onderwerpen’, in de overtuiging dat hij het treurspel nooit zou voltooien. Ook twee andere achttiende-eeuwse schrijvers, Gijsbert Tysens (1722) en Petronella Moens (1789), hebben een toneelstuk gewijd aan Jane Grey (1537-1554), die in 1553 negen dagen koningin van Engeland was en enkele maanden na haar aftreden op bevel van haar opvolgster Mary Tudor in de Tower werd onthoofd.

 136,25 ( 125,00 ex. btw)

In stock

 

SKU: ZZ90084 Categories: , ,
Product type: Books
Period Made: 1750-1800
Abebooks category: Books