The Hague, 1731, Haagsch Heerenboekje | Bericht, Wegens de gesteltenisse der Hooge Vergaderingen en Collegien, in ‘sGravenhage, Met de benamingen der Leden daar in sessie hebbende: derzelver Ministers, Beampten en Suppoosten, midsgaders aanwijzingen van hunne woonplaatsen (…) Voor den Jaare 1731. Den Haag: R. van Kessel, 1731, 132p.

 163,50 ( 150,00 ex. btw)

In stock

Abebooks category: Books
Period Made: 1700-1750

 

Contemporary vellum wallet binding. 14.6 x 9 cm. Somewhat frayed edges. In black ink, manuscript: “s’ Gravenhage A= 1731”