Ter gedachtenis aan Hendrik Albert Van der palm, student in de letteren en Godgeleerdheid aan de hooge school te Leyden, overleden den 14. november 1819, in den ouderdom van 17 jaren en 7 maanden, zijnen ouderen toegewijd. z.p. 8º: 5 p.

 49,05 ( 45,00 ex. btw)

In stock

SKU: 10347 Categories: ,
Product type: Manuscripts