Ter bruilofte van den Heere Michiel Slagregen de jonge en Jongkvrouw Maria Crajesteyn de jonge, [vereenigt in Haarlem den 15 van louwmaand des jaars 1713]. Amsterdam, Hendrik van de Gaete, z.j. 4º: [33] p.

1713, 15 januari Gedichten ondertekend: J.B. Wellekens; Cl. Bruin; J. Geldorp; P. Langendijk; A. Benoorden; H. van de Gaete; W. van der Hoeven; M. Bodisco. Zinspeling op het koopmanschap van de bruidegom. Nieuweboer: KBH

Incl. BTW  163,50

Excl. BTW  150,00

Artikelnummer: 9424 Categorieën: , ,

Download Catalog