Ter bruilofte van den Heere Johan Heinius junior en Jongkvrouwe Engelina Hoffham, in den echt vereenigt te Amsterdam den 13 van wiedemaand 1752. z.p. 4º: [40] p. Incompleet, mist het A-katern. Met groot titelvignet en ertegeneover Verklaaring der trouw-plaat door J. v.d. Woude.

1752, 13 juni Gedichten ondertekend: H. Hoffham jr.; J.P. Heinius; J.W. Hachmeester jr.; Jurgen Hachmeester; J. Hartgers Asschenberg; Jacob Lutkeman; G. de Jong; Justina Nucella; J. Meyer; J.S.Mz. Zinspelingen op koopmanschap van bruidegom en diens vader, op Bremen waar de bruid vandaan kwam. Zie ook 19 maart 1752. Nieuweboer: GAA

Incl. BTW  81,75

Excl. BTW  75,00

Artikelnummer: 9688 Categorieën: , ,

Download Catalog