Tafelzang bij gelegenheid van de vijf-en-twintig-jarige echtvereeniging van onzen geachten vriend en vriendin den Heere Carel Willem Schumachers en Mejufvrouw Gesina Torop, den 2den december 1823. z.p. 8º: 4 p.

SKU: 10408

 32,70 ( 30,00 ex. btw)

In stock

 

SKU: 10408 Categories: ,
Product type: Manuscripts