Tafelzang bij gelegenheid van de vijf-en-twintig-jarige echtvereeniging van onzen geachten vriend en vriendin den Heere Carel Willem Schumachers en Mejufvrouw Gesina Torop, den 2den december 1823. z.p. 8º: 4 p.

1823, 2 december

Incl. BTW  32,70

Excl. BTW  30,00

Artikelnummer: 10408 Categorieën: , ,

Download Catalog