Wagenaar, Jan

‘t Verheugd Amsterdam ter gelegenheid van het plegtig bezoek hunner doorlugtige en koninglyke hoogheden Willem, prinse van Oranje … en zyne gemaalinne Frederica Sophia Wilhelmina prinsesse van Pruissen. Amsterdam, Yntema en Tieboel, 1768, 126 pag. [gebonden met:] Berigt aan de leezers van het Verheugd Amsterdam, 4 pag. [en met:] Onderrichting van Jan Smit, mr. timmerman, omtrent alles wat er wegens de teekening en bouwing der berugte vorstelyke loge, door hem alleen geteekend en vervaardigd, i

SKU: 54309

L.H.M. Wessels, Bron, waarheid en de verandering der tijden, Jan Wagenaar, een historiografische studie (1996) pag. 81. In zijn boek ”t Verheugd Amsterdam’ beschreef Wagenaar onder andere het bezoek in 1768 van het stadhouderlijk paar aan de Schouwburg. Daar was een speciaal geconstrueerde vorstelijke loge geplaatst, volgens Wagenaar gebouwd door Jan Smit, en volgens Wagenaar naar ontwerp van de kunstschilder Andries van der Groen. Het boek is geillustreerd met 13 grote uitvouwbare etsen van Simon Fokke: aankomst bij Haarlemmerpoort, aankomst op de Dam, de Raadkamer, illuminatie Stadhuis, zittingneming als capitein admiraal generaal, zeiltochtje op Y, zittingneming als opperbewinthebber WIC, maaltijd in Schepenkamer, de loge in de Schouwburg (het bouwsel waarover het dispuut ging), toneel in Schouwburg met opvoering Demophontes, tewaterlating schip De Zon, bal in grote zaal Stadhuis, afscheid aan Buiten Amstel. (Er bestaat ook een uitgave van ”t Verheugd Amsterdam’ in folio, met dezelfde prenten en een frontispice). In advertenties beschuldigde Smit Wagenaar van onwaarheid en eiste de eer van het gehele werk aan de vorstelijke loge alleen voor zichzelf op. Wagenaar verweerde zich met een kort ‘Berigt aan de leezers van het Verheugd Amsterdam’, een brochure van 4 pagina’s die volgens een prent op 10 september 1768 uit het bovenraam van het huis van de boekverkopers Yntema en Tieboel naar het publiek op straat werd uitgestrooid. Jan Smit en companen reageerden op Wagenaars ‘Berigt’ met een pamflet ‘Onderrigting’, dat weer werd gevolgd door het laatste hierbij gebonden pamflet: ‘Eenige redeneerkundige aanmerkingen …’.

 1.035,50 ( 950,00 ex. btw)

Out of stock

 

SKU: 54309 Categories: ,
Product type: Books