---

Sententien gepronuncieert by den kryghs-rade der Verenigde Nederlanden tegens Johan van Santen, collonel en gewezen commandeur van Wesel en Willem Copes, luytenant collonel. Gesententieert den 20 September 1672. z. pl., z. j., [1672].

4°, zonder omslag, (8) pag. C0647

Knuttel 10509; Tiele 6424. Van Santen en Copes hadden op 3 juni 1672 goed gevonden, tegen het advies van andere hoge militairen in, dat enkele burgemeesters van Wesel met 'een stuck wijn' de stad uit gingen om met de vijand -de prins van Condé- te onderhandelen. Van Santen werd nu door de krijgsraad in 't leger te Zwammerdam veroordeeld om geslagen te worden met het zwaard over het hoofd, vervallen verklaring van zijn 'charges ende bedieningen', voor twaalf jaar verbanning uit de zeven provinciën en confiscatie van zijn goederen. Copes werd veroordeeld de executie van het vonnis aan Van Santen bij te wonen, vervallen verklaring van zijn 'charges en bedieningen', verbanning voor 6 jaar en confiscatie van de helft van zijn goederen.

Incl. BTW  136,25

Excl. BTW  125,00

Artikelnummer: 54063 Categorie:

Download Catalog