Marcus, Jacob

Sententien en indagingen van den hertog van Alba, uitgesproken en geslagen in zynen bloedtraedt, mitsgaders die van byzondere steden, tegen verscheide zo edellieden als voornaeme burgers en inwoonders van Hollandt, Zeelandt en andere provincien, van den jaere 1567 tot 1572. Mitsgaders een aenhangsel van authentike stukken spuitende uit dezelve sententien. Nu eerst in ’t licht gegeeven na het oorspronkelyk handtschrift. Amsterdam, H. Vieroot, 1735.

Gebonden in leren band, 22+(6)+484+(16) pag., met gegraveerd frontispice door J.C. Philips. C0637

NNBW VII 838; Van der Aa XII 137; Haitsma Mulier/v.d. Lem 323; Buijnsters Gesch. antiquariaat pag. 413. Jacob Marcus (hij wordt in het NNBW, NCC en STCN ten onrechte Jan genoemd) was koopman en liefhebber in oudheden te Amsterdam en publiceerde in dit boek een oud handschrift, volgens hem waarschijnlijk afkomstig uit de rekenkamer van Holland. Zijn enige publicatie. Het werk bevat de namen van vele honderden personen die in de jaren 1567-1572 door Alva werden veroordeeld. Het bevat helaas geen register op namen.

Incl. BTW  321,55

Excl. BTW  295,00

Artikelnummer: 53634 Categorieën: , , ,

Download Catalog