---

Sententien by den Hove van Hollant ghearresteert jeghens Cornelis Gerritssz, ghebooren van Woerden, Harman Harmanssz van Emden, Jan Claessz uyt ’t Zuytlant ende Dirck Leendertssz van Catwijck, over haerluyder grouwelijcke ende moordadige conspiratie jegens den persoon van […] den heere prince van Orangien […] ghepronuncieert ende gheexecuteert in ‘s-Gravenhage den 27 February 1623. ‘s-Gravenhage, wed en erfgen. H.J. van Wouw, 1623.

4°, zonder omslag, (16) pag.C0801

Knuttel 3442. In februari 1623 werd een aanslag op het leven van Prins Maurits verijdeld. Hoofdaanstichters waren Reynier en Willem, twee verbitterde zonen van de in 1619 geëxecuteerde Van Oldenbarnevelt, en de remonstrantse predikant Henricus Slatius. Enkele varensgezellen werden ingehuurd om de prins te vermoorden als deze op weg was naar zijn in Rijswijk wonende maitresse, jkvr. Margaretha van Mechelen. Deze huurlingen bedachten zich bijtijds en gaven de komplotteurs aan. Reynier van Oldenbarnevelt werd meteen gegrepen, Slatius, die op de vlucht ging, werd gepakt te Rolde. Willem, heer van Stoutenburg (zoon van Oldenbarnevelt) ontsnapte. Er ontstond een hysterie tegen de remonstranten. Op 27 februari 1623 werden in ‘s-Gravenhage Cornelis Gerritsz en de drie varensgezellen veroordeeld tot de doodstraf. $ Uit de sententie blijkt dat Cornelis Gerritsz. schrijnwerker was te Rotterdam en zwager was van Slatius. Hij nam aan de aanslag deel op verzoek van Adriaan Adriaansz. van Dijck, gewezen secretaris van het dorp Bleiswijk. Slatius betaalde Gerritsz. en de drie varensgezellen elk f 250. Behalve Slatius noemt Gerritsz. ook Ds Cornelis Geesteranus, gewezen predikant van Hoogblokland onder Gorinchem en Gerardus Delfius, gewezen predikant van Rockanje, als aanstichters. Geesteranus zou later onschuldig verklaard worden.

Incl. BTW  136,25

Excl. BTW  125,00

Artikelnummer: 53651 Categorieën: , ,

Download Catalog