---

Sententie uyt-ghesproocken ende ghepronuncieert over Hugo de Groot, ghewesen pensionaris der stadt Rotterdam, den 18-5-1619. ‘s-Gravenhage, H. Jacobsz, 1619.

4°, geen omslag, (17) pag, tweede deel van sententie losliggend. C2167

Knuttel 2920; Ter Meulen/Diermanse 259. Oorspronkelijke druk van de sententie waarin De Groot wordt veroordeeld tot ‘eeuwige ghevangenisse’ en confiscatie van zijn goederen.

Incl. BTW  190,75

Excl. BTW  175,00

Verkocht

Download Catalog

Extra informatie

Abebooks

Period Made

Andere suggesties…