Burg, Hermanus van den

Schriftuurlijke klinkdichten op bijbelgeschiedenissen, de koningen van Juda en Israël, benevens Salomons Prediker. Leiden, Is. Severinus, 1716.

4°: pi1 * 4 (-*3) ** 2 A-2Y 4 2Z 2, gepag.: [12] 360 [4] pp. Gegraveerde titelpagina van Jan Goeree en vignet op typografische titelpagina door dezelfde. Het wapen van Christiaan van Persyn, ambachtsheer van Loenen, aan wie het werk is opgedragen, is gegraveerd door F. Bleyswyk. Verder 5 paginagrote en 4 uitslaande ongesigneerde platen buiten collatie, waarbij de verbranding van Sodom. Contemp. perkament, goed exemplaar gedrukt op groot papier. Lit.: De Blauw, ‘Bibliografie van het werk van Hermanus van den Burg’, in: Doc.blad Werkgroep 18e eeuw, nr 36 (juli 1977) De Blauw 14; Fontaine Verwey cat. p.138

Hermanus van den Burg (Amsterdam 1682- Amsterdam1752) leefde van zijn pen. Zijn oeuvre is bijzonder gevarieerd: van deze bijbelse sonnetten, alle 156 voorzien van een pagina commentaar, tot blijspelen als ‘De gehorende schout’ (1712), en van het satirisch tijdschrift ‘De Amsterdamsche Argus’ (1718-1722) tot een 'Verzameling van uitgesprokene zinspreuken en zinnebeeldige prentvercieringen' (1743) met 840 afbeeldingen. De Blauw komt in zijn bibliografie van Van den Burg tot zo’n honderd nummers.

Incl. BTW  430,55

Excl. BTW  395,00

Artikelnummer: 7221 Categorieën: , ,