Hoola van Nooten, Dirk.

[Schoonhoven, 1782, Rare] Redevoering ten betooge Dat het voor eene Burgermaatschappij van het gewigtigste belang zij, dat waare verdiensten door aanzien, door aanprijsingen, en door belooningen, bij het volk eerwaardig gemaakt worden. Uitgesprooken in het Departement van den Oeconomischen Tak te Schoonhoven, op den 28 December 1781, By gelegenheid, dat aan den Heere J. Timmerman, ter belooning van zyn uitgevonden Zandbagger-Werktuig, de Goude Medaille wierd overhandigt, Wouter Verblaauw, Te Gouda, Schoonhoven 1782, 46 pp.

 136,25 ( 125,00 ex. btw)

In stock

SKU: ZZ90396-016 Categories: , ,
Abebooks category: Books
Product type: Books
Period Made: 1750-1800