Blankenaar, J.

[Rotterdam] Levenssmart en kunstgenot Dienstbaar aan het rijk van God. Dichtregelen van J. Blankenaar. Uitgesproken door K. G. P. Post, bij gelegenheid der tooneel-uitvoering, door het Genootschap ‘’Vriendschappelijke Letteroefening,” gegeven ten voordeele van behoeftige Choleralijders en hunne nagelaten betrekkingen. 1 October 1867. H. T. Hendriksen, Rotterdam, 12 pp.

 43,60 ( 40,00 ex. btw)

In stock

SKU: ZZ90352-16 Categories: , Tag:
Product type: Books
Period Made: 1850-1900