[Rotterdam] Gedachten bij het eindigen van de uitdeeling der Rumfordsche soupe, aen de behoeftigen binnen Rotterdam, in het voorjaar van 1801; opgedragen aen Commissarissen van dezelve Soupkokerije, 5 pp.

SKU: ZZ90352-33

De Commissie tot Uitdeling van Rumfordse Soep werd opgericht in januari 1800. Het doel van de commissie, geboren uit de toenmalige armenzorg, was primair om te komen tot uitdeling van Rumfordse Soep, maar ook van andere warme spijzen, aan behoeftigen. Ingevolge de Rompwet Instellingen van Weldadigheid van 1912 en artikel 54 lid 1 van de Overgangswet NBW is de commissie aan te merken als stichting. De statuten zijn voor het eerst vastgelegd bij notariële akte op 30-12-1996.
Doelstelling: De stichting heeft ten doel te voorzien in de uitdeling van Rumfordse Soep en andere warme spijzen aan behoeftigen in Dordrecht en omstreken; en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

 76,30 ( 70,00 ex. btw)

In stock

 

SKU: ZZ90352-33 Categories: , , Tag:
Product type: Books
Period Made: 1800-1850