[Rotterdam, 1672, Rampjaar] Request van de Borgerye der Stadt Rotterdam. Gepresenteert aen de Ed: Groot Achtbaere Heeren: de Heeren Burgermeesteren, Raeden en Vroedtschappen der Stadt Rotterdam. Gedruckt in’t Jaer onses Heeren, Anno 1672, 5 pp.

 136,25 ( 125,00 ex. btw)

In stock

SKU: ZZ90352-26 Category: Tag:
Product type: Books
Period Made: 1650-1700