Mess, P. G.

[Rijnland, Zuid-Holland] Ampliatie-Keur op het ter bepaalde tijd weder inleveren van Ambachts- en Polder rekeningen, met de verificatoire bescheiden daartoe behoorende, nadat dezelve tot rectificatie aan de Besturen zijn teruggezonden, 24 December 1844, P. G. Mess, Ter Boekdrukkerij van J. Brill, Te Leiden, 1844, 1 pp.

No binding, 56 x 46,4 cm. Tear on the middle top. Large publication in sharp big letterpress.

Incl. BTW  98,10

Excl. BTW  90,00

Download Catalog

Extra informatie

Abebooks

Period Made