[Rijnland, legal pamphlet, 1796] Reglement, waar naar het Hoog-Heemraadschap van Rhijnland in ’t vervolg zal worden verkooren en bestierd. Geconcipieerd door de Commissie, bij Gedeputeerden van meest alle de Ambachten en Districten van Rhijnland, op den 11. Januari 1796. het tweede Jaar der Bataafsche Vrijheid, daar toe expresselijk gecommitteerd en gesanctioneerd door de Provisioneele Repraesentanten des Volks van Holland, op den 10. February 1796. Bij K. Delfos en Zoon en P. H. Trap, Te Leyden, 1796, 41 pp.

Paper binding, 22,5 x 14 cm.

Incl. BTW  59,95

Excl. BTW  55,00

Download Catalog

Extra informatie

Abebooks

Period Made