---

Resolutien, brieven en stukken concernerende: 1. Het erfstadhouder-capitein-en admiraalschap (…) van Vriesland. 2. De finale afdoening van het ontstaane verschil over de jurisdictie tusschen den Hove en den Academischen senaat in Vriesland. 3. De finale afdoeninge van het gereezen different tusschen den Hove en den Magistraat van Leeuwarden (…) tegens de persoon van Pytter Algra. 4. De finale afdoeninge der klagten (…) der steeden Harlingen en Sneek (…) hout in de stadsgrachten. [Leeuwar

C2445

Folio, ca. 250 pag., origineel karton omslag. De tweede zaak uit deze bundel van in totaal 39 stukken betreft een geschil gerezen in 1762 tussen de Academische Senaat van Franeker en het Hof van Friesland over de berechting van drie studenten die in de nacht tussen 29 en 30 oktober 1761 een misdrijf hadden gepleegd ten huize van Jan Wopkes en zijn zoon Joost Jansz. te Franeker.

Incl. BTW  136,25

Excl. BTW  125,00

Artikelnummer: 55044 Categorieën: , , , ,

Download Catalog