GRIJPINK, P.M. (BEW.)

Register op de parochiën, altaren, vicariën en de bedienaars, zooals die voorkomen in de middeleeuwsche rekeningen van den officiaal des aartsdiakens van den Utrechtschen Dom. I. Quatuor officia Flandriae, Wallacria, Scaldia, Zuidbevelandia. Amsterdam 1914, 131+105+182 p.

 41,42 ( 38,00 ex. btw)

Out of stock

SKU: 1015 Categories: , ,
Product type: Books
Period Made: 1900-1950
Abebooks category: Books