Redenvoering van Evert Johan Post, alsmede dichtstuk van Johannes Cornelis Boot, predikantern te Arnhem, tot nagedachtenis van Johan Nijhoff, utgesproken bij de wederopening van het Natuur- en letterkundig gezelschap te Arnhem op den 30 november 1801. z.p. 8º: [6] 32 [10] p.

1801, [18 augustus] Proza en poëzie door Post, Boot, J.P. Kleyn. Opdracht aan de weduwe en aan Koosje en Jan Nijhoff. Zinspelingen op zijn apotheek, natuurkunde, kerkmeesterschap, etc.

Incl. BTW  136,25

Excl. BTW  125,00

Artikelnummer: 10206 Categorieën: , ,

Download Catalog