[Receipt/Kwitantie 1798] Receipt/Quitantie ontvangen by my ondergetekende van de somme van [Achtien Honderd] hier onder gespecificeerd, ter voldoening van de 80e penning, conform het Decreet van de Nationale Vergadering van den 18 January 1798.

 36,30 ( 30,00 ex. btw)

Out of stock

Abebooks category: Manuscripts & Paper Collectibles
Product type: Manuscripts
Period Made: 1750-1800