Vranck, Francois

Rare pamphlet, Public affairs 1587 | Corte verthoninghe van het recht byden ridderschap eedelen (…), Rotterdam, D. Mullem [1587], [2]+[7] pp. With provenance of Pieter Bor Christiaensz: “Dit stuck principael in mijn Nederlantsche Historie te insereren”.

SKU: BB110268

François Vranck (ca 1555-1617) was een belangrijk Nederlands staatsman tijdens de tachtigjarige oorlog en speelde een grote rol in de discussie over de soevereiniteit van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden in 1587. Vranck bevond zich in het kamp van Johan van Oldenbarnevelt (1547-1619). Met Van Oldenbarnevelt behoorde Vranck tot de heftigste vijanden van Leicester. Vranck schreef een betoog waarin hij langs historische weg de heerschappij van de regenten, de Staten verdedigde. Het stuk staat bekend als de Deductie of Justificatie of Corte vert(h)oninghe.
Vrancks betoog vormde het vertrekpunt van de Republiek en was als zodanig de theoretische basis inzake de soevereiniteit. De Staten van Holland konden op deze manier de staatsrechtelijke positie innemen van de graaf van Holland, zonder overigens afscheid te nemen van het bestel van het Heilige Roomse Rijk. In 1588 namen de Staten dan ook de soevereiniteit definitief op zich en verenigden de zeven soevereine provinciën zich als een statenbond in de Republiek der Verenigde Nederlanden. Het stuk van Vranck is de grondslag geweest voor latere beschouwingen over de soevereiniteit door Hugo de Groot (1583-1645) en Simon van Slingelandt (1664-1723), en kreeg een plaats in het Groot Placaet-Boeck als een van de fundamentele wetten.

Pieter Bor (1559-1635) schreef het Historieboek Oorspongk, begin en vervolgh der Nederladsche oorlogen, beroerten en borgerlyke oneenigheden. In het derde deel uit 1681 “Nederlandsche historien” beschrijft hij op p. 82-85 de Corte Vertoninghe. Bor was een Nederlandse historicus en notaris in Haarlem.

 981,00 ( 900,00 ex. btw)

In stock

 

Abebooks category: Books
Product type: Books
Period Made: 1650-1700