Mey, de Johannes

Rare pamphlet 1674 | Vervolgh van Euzooia bestaende in eenige korte Aanteykeningen, over het oprechten van een Wel-gestelde en Gelukkige Republyck door Johannem de Mey, Middelburg Thomas Berry 1674, 40 pp.

SKU: 50654

Johannes de Mey (1617-1678) was predikant te Middelburg, Zeeland. Vanaf 1649 publiceerde Johannes de Mey diverse “godgeleerde en natuurkundige” werken en hij had een belangrijk aandeel in de uitgave van het insectenboek van Johannes Goedaert (1660). In de Latijnse uitgave staat ook een Appendix met zijn opvattingen over de betekenis die werd toegekend aan kometen. In het door de Mey in 1674 gepubliceerde Vervolgh van Euzooia (1674) ‘Een kort Advijs over de onmacht des Duyvels en Tooverye, waer door vele Menschen bedrogen en elendig worden’. Zie Alle de Neder-Duitsche wercken (Midd. 1681), p. 756. Een opmerkelijke uitspraak hierin (p. 757): Wat aengaet het spreken des duyvels tot Eva, dat achte ick geschiet te zijn niet door uytterlijcke sprake / maer innerlijcke versoeckingen in ‘t verstant; …

 817,50 ( 750,00 ex. btw)

In stock

 

Abebooks category: Books
Product type: Books
Period Made: 1650-1700